Wat Is De Oorsprong Van De Scala-codec En Hoe Kunt U Deze Repareren

Als u een bepaalde scala codec-fout krijgt, is deze handleiding gemaakt om u te helpen.

Herstel uw computer binnen enkele minuten naar topprestaties!

 • 1. Download en installeer Restoro
 • 2. Start het programma en volg de instructies op het scherm
 • 3. Start uw computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren
 • Download deze software nu om uw pc te repareren en de beveiliging te verbeteren.

  Pakketframe

  Het Scala-kernpakket bevat keuzes zoals Float, int, Array.Optieof is normaal gesproken beschikbaar in alle Scala-bouwonderdelen zonder expliciete training, ofgeïmporteerd.

  De

  • scala.And-bibliotheek en zijn subpakketten bevatten de Scala-verzamelingsstructuur
   • scala.collection.immutable – structuren die zijn gekoppeld aan continue en onveranderlijke gegevens, bijvoorbeeld in punt, bijvoorbeeld Lijst, Vector, Bereik, HashMap of HashSet
   • scala.collection.mutable: stel structuren in van veranderlijke reeksen zoals as ArrayBuffer, String Builder, HashMap of misschien HashSet
   • scala.collection.From concurrent – veranderlijke gelijktijdige datastructuren waarvan de meeste als TrieMap
  • scala.- gelijktijdige Primitieven voor parallel plezier zoals Met futures en Promises
  • scala.io eerste I/O en >Operations
  • < code scala.math – eenvoudige wiskundige functies plus extra nummertypen zoals en daarnaast bigint BigDecimal
  • scala.sys Tijdens andere interacties, kruis en exploiteer het systeem
  • < li> < code>scala.util.- Overeenkomende reguliere pakketten-expressies

  Er zijn nog meer mensen. Zie de volledige lijst aan mijn rechterkant.

  scala codec

  Extra rollen in alle standaardbibliotheken worden afzonderlijk geleverd via bibliotheken. Deze omvatten:

  • schaal. Reflect – Beginnend met Scala reflection-api (scala-reflect.jar)
  • scala.xml – XML-parsing, serialisatie, XML-manipulatie met (scala – .jar )
  • scala.collection.parallel – Parallelle verzamelingen (scala-parallel-collections.jar)
  • scala.util.parsing < - / code> Syntax combinators (scala-parser-combinators parser.jar)
  • scala.swing wrapper - aanbevolen voor de gehele Java GUI, waarnaar wordt verwezen (scala-swing swing. jar ) past
  • < Import /ul>

   Herstel uw computer binnen enkele minuten naar topprestaties!

   Geeft uw computer problemen? Wordt u geplaagd door blauwe schermen, fouten en algemene traagheid? Nou, maak je geen zorgen meer! Met Restoro behoren al deze problemen tot het verleden. Deze innovatieve software lost snel en eenvoudig alle Windows-gerelateerde problemen op, zodat uw pc weer als nieuw kan werken. Het lost niet alleen veelvoorkomende fouten op, maar het beschermt uw bestanden ook tegen verlies of schade als gevolg van malware-aanvallen, hardwarestoringen of onbedoelde verwijdering. Dus als u op zoek bent naar een snelle en gemakkelijke manier om uw computer weer als nieuw te laten werken, zoek dan niet verder dan Restoro!

  • 1. Download en installeer Restoro
  • 2. Start het programma en volg de instructies op het scherm
  • 3. Start uw computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren

  • Automatische identifiers in het scala-onderwerp en in het scala.Predef-object worden meestal standaard altijd toegestaan.

   Sommige binnen deze identifiers zijn type-aliassen in de zin dat ze een afkorting kunnen zijn voor veelgebruikte klassessies. Lijst Is bijvoorbeeld een arty alias voorscala.collection.immutable.List.

   Andere aliassen verwijzen naar de primaire schermlezers die door de locatie worden geleverd. Voorbeeld: in JVM is dit vaak string - een alias voor java.lang.String.

   Het gebruiksvoorbeeld toont transport als scala.io.Codec.examplesDeze zijn over het algemeen afkomstig uit open-fondsprojecten.Je zou ongetwijfeld stemmen op degenen die je leuk vindt, of negatief op degenen die je niet eens leuk vindt.en navigeer naar de voorlopige bron of projectafbeelding door simpelweg de links boven elk voorbeeld te volgen.

   Pakket org.scalabletyped.converter.internalJava.net.URI importerenimport java.time.ZoneIdimport java.time.format.DateTimeFormatterjava.util.Locale importerenimport org.scalabletyped.converter.internal.environment.OpSystemimport scala.io.codecobjectconstanten val gepersonaliseerd defaultCacheFolder:.Path = environment.Match os in het geval van OpSystem.MAC => os.home en "Bibliotheek" // "caches" "ScalablyTyped" Case OpSystem.WINDOWS => os.home elk voor / "lokaal" "appdata" elk afzonderlijk voor "schaalbaar"  kwestie OpSystem.LINUX => os.home / ".cache" - "schaalbaar" case OpSystem.UNKNOWN => os.home en ".cache" per // "schaalbare" standaard Linux-cachegeheugenmap  val defaultLocalPublishFolder: os.Path is gelijk aan os.home / ".ivy2" - "local" AbsoluutTypedRepo val = nieuwe URI ("https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped.git") ConverterRepo val new=URI("https://github.com/ScalablyTyped/Converter.git") Val isCi normaal gesproken sys.env.get("CIRCLECI"). is gedefinieerd = val tijdzone ZoneId.of("UTC") utf8-waarde is Codec.UTF8.charSet val = datetimepattern OfPattern datetimeformatter "yyyyMMddhhmm" Locale withLocale.ENGELS withZone TimeZone 
   Pakket play.api.libs.ws.ahcimport java.nio.charset.StandardCharsetsimporteer akka.actor.ActorSystemimporteer akka.stream.Materializerimporteer akka.util.ByteStringimport org.mockito.mockito.timesimport org.mockito.Mockito.verifyimport org.mockito.mockito.whenImporteer org.specs2.mock.Mockitoimport org.specs2.mutable.Specificationimport org.specs2.specification.AfterAllimport.api.libs.json.JsStringimport.api.libs.json.JsValueimporteer play.api.libs.json.Jsonimporteer play.api.libs.ws.JsonBodyReadablesimporteer play.api.libs.ws.JsonBodyWritablesimport.libs.ws.DefaultObjectMapperimport.play.shaded.ahc.org.asynchttpclient.Responseimport scala.io.codecDe klasse JsonRequestSpec verlengt de Mockito-specificatie om AfterAll JsonBodyWritables-bestanden op te nemen. consistent  impliciete technische waarde is gelijk aan ActorSystem() val acteerde materialisator is een materialisator. buitenmat systeem vervang def afterAll: Identieke eenheid  systeem.finish()  "Aanwijzen specifiek JSON-knooppunt" in  val Waarde jsJson =.obj("k1" -> JsString("v1"))  klantdollarwaarde is nep [StandaloneAhcWSClient]  val req StandaloneAhcWSRequest(client, = nieuw "http://playframework.null") com/", ..withbody(jsvalue) . . . ..asInstanceOf[StandaloneAhcWSRequest] ! ! ! ! ! ! !. ? . . ! ! ..buildRequest()  req.getHeaders.get("Content-Type") kan _==("application/json") zijn ByteString.fromArray(req.getByteData).utf8String must_==(""""k1":"v1"""") "Stel de moderne JSON-node in met behulp van de extension mapper-elementen" in  val objectMapper DefaultObjectMapper =.instance  significantie Impliciete jsonReadable = body(objectMapper)  jsonNode val is een vergelijkbare versie als objectMapper.readTree(""""k1":"v1"""")  Val iemands eigen = mock [StandaloneAhcWSClient]  reqVal betekent een andere StandaloneAhcWSRequest (client, "http://playframework.Null) com/", .withBody(jsonNode) . . . . . . . ! . ! ..asInstanceOf[StandaloneAhcWSRequest] . **cr** **cr** . . ! ! . ..buildRequest()  req.getHeaders.get("Content-Type") zal moeten zijn _==("application/json") ByteString.fromArray(req.getByteData).Moet _==(""""k1":"v1"""") zijn utf8string Codering "Lees UTF-8".  val impliceert json io.Source.fromResource("test.json"))(Codec.ISO8859).getLines.mkString  val ahcrespons mock [antwoord] Reactie = Val StandaloneAhcWSResponse(ahcResponse) impliceert nieuw waarin (ahcResponse.getResponseBody(StandardCharsets.UTF_8)). (json) danReturn wanneer(ahcResponse.getContentType). return("app/json") op dat moment Waarde Val: JsValue = JsonBodyReadables.readableAsJson.transform(respons)  Check(ahcResponse, times(1)). GetResponseBody(StandardCharsets.UTF_8)  times(1) check(ahcResponse,.getContentType)  value.toString moet EqualTo(json) zijn.  "ISO-8859-1-codering lezen" op  Val = json io.Source.fromResource("test.json"))(Codec.ISO8859).getLines.mkString  val ahcrespons mock [antwoord] is gelijk aan Val's antwoord impliceert standaloneahcwsresponse(ahcresponse) nieuwste when(ahcResponse.getResponseBody(StandardCharsets.ISO_8859_1)).ThenReturn(json)  when(ahcResponse.getContentType).thenReturn("application/json;charset=iso-8859-1")  Waarde betekent val: jsvalue JsonBodyReadables.readableAsJson. transformeren (antwoord) Check(ahcResponse, times(1)). GetResponseBody(StandardCharsets.iso_8859_1)  controleer (ahcantwoord, (1)) tijden. getContentType  De waarde moet tostring EqualTo(json) zijn. 

   scala-codec

   Download deze software nu om uw pc te repareren en de beveiliging te verbeteren.

   Scala Codec
   Codec Scala
   Codec Escala
   Scala Codec
   Kodek Scala
   Codec Escala
   Codec Scala
   Scala Codec
   Kodek Skala
   스칼라 코덱

  Previous post 모든 Steam 삭제 오류의 원인과 해결 방법 – 수정
  Next post Ik Heb Een Probleem En Windows Media Player Versie 10 Service Pack 3-software.